ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

My Trading Playbook

My Trading Playbook เป็นบันทึกการเรียนรู้สรุปความรู้พื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งผมได้เรียนรู้จากทั้งประสบการณ์ส่วนตัวและเรียนรู้จาก Mentor เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ตลาดซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการต่อยอดทางความคิดเพื่อพัฒนาวิธีการเทรดของตัวเอง และแบ่งปันบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT Concept Original By Michael J. Huddleston เนื้อหาทั้งหมดถูกย้ายไปที่ Buy Me A Coffee ที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1155777