ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

ทำความเข้าใจพฤติกรรมราคา (Price Behaviour)

ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาไปพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมราคานั้น ความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิคที่ทุกคนที่เข้ามาเทรดในตลาดควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ คือ "องค์ประกอบของกราฟแท่งเทียน (Candlestick)

วัตถุประสงค์ของกราฟแท่งเทียนตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการใช้ในตลาดค้าขายข้าวในประเทศญี่ปุ่นในช่วงยุค 1,700 โดย Munehisa Homma ที่ทำงานเป็น Rice Trader คือ "การดูพฤติกรรมราคาระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และ ผู้ขาย (Seller) เพื่อติดตามอารมณ์ของผู้เล่นในตลาด" ซึ่งเมื่อเราดูกราฟแท่งเทียนจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับจุด Open, Close, High และ Low นั่นจะทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของราคา

อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1174520

การเข้าใจพฤติกรรมราคาของผู้เล่น (Price behaviour)
อ่านบทความนี้จบแล้วไปไหนต่อดีนะ🤔