ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

Life Principles หรือ หลักการชีวิต ของคุณ Ray Dalio

เนื่องจากความชอบส่วนตัวของผมที่มีต่อหนังสือ Principles : Life&Work ของคุณ Ray Dalio ซึ่งเนื้อหาในต้นฉบับภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ทั้งหมด 3 ส่วนหลัก คือ (1) Where I'm Coming From (2) Life Principles และ (3) Work Principles

เนื้อหาในส่วนที่ 2 "Life Principles หรือหลักการชีวิต" เป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเพราะเป็นหลักการที่ยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองหรือนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวผมเอง

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้ง และทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาลึกซึ้งมากขึ้น จึงเป็นความคิดริเริ่มที่ได้แปลเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา (ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ฉบับแปลไทยวางแผงขายตามร้านหนังสือในประเทศไทย)

มุมมองส่วนตัวเป็นหนังสือที่สามารถช่วยปลูกฝัง Mindset ของเทรดเดอร์และพัฒนาตัวเองได้ดี แนะนำให้อ่านมากๆครับ หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการอ่าน Ebook เล่มนี้ สามารถเข้าไปโหลดได้ที่นี่  : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1159417

อ่านบทความนี้จบแล้วไปไหนต่อดีนะ 🤔
Life Principles หรือ หลักการชีวิต