ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

เรียนรู้และเข้าใจ The ICT Power Of Three

บทความนี้เป็นบันทึกสรุป My Trading PlayBook อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือ "ความเข้าใจเกี่ยวกับ The ICT Power Of Three" ซึ่งผมได้เรียนรู้ไอเดียเหล่านี้มาจากคุณ "Michael J. Hunddlestone

The ICT Power Of Three โดยพื้นฐานแล้วเป็นแนวคิดในการมองหาการสะสม (Accumulation) เพื่อรอการจัดการ (Manipulation) และหลังจากนั้นมองหาช่วงเวลาของการกระจาย (Distribution) แนวคิดนี้ต่อยอดมาจากไอเดียของ Larry William (ถ้าไม่รู้จักว่าเขาคือใครผมแนะนำหนังสือของเขาชื่อว่า Long Term Secrets to Short Term Trading โดยส่วนตัวก็ได้เรียนรู้และได้ไอเดียการเทรดจากการอ่านหนังสือเล่นนี้เยอะมากเหมือนกัน)

โดยตั้งข้อสังเกตว่า "ใครที่สามารถซื้อต่ำกว่าราคา Open หรือขายเหนือหรือใกล้ราคา Close ในวันที่เป็น Bullish Close ถ้าเป็น Bearish Close ก็จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกัน" อ่านบทความฉบับเต็มที่อธิบายรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/the-ict-power-3-1159321

อ่านบทความนี้จบแล้วไปไหนต่อดีนะ🤔