ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

ทำความเข้าใจ Price Delivery

ในแต่ละวัน Currency price จะถูกแลกเปลี่ยนกันระหว่างธนาคารโดย The Interbank Price Delivery Algorithm (IPDA) ทำให้เกิดบริบทการเคลื่อนไหวของพฤติกรรมราคาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นโดย Market Maker หรือ Liquidity Provider ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามีบริบทการเคลื่อนไหวของพฤติกรรมราคาอยู่ 4 ประเภท

และ ในแต่ละประเภทจะช่วยทำให้สังเกตเห็น Institutional Order Flow (IOF) หรือ Liquidity ที่เกิดจากการทำสัญญาซื้อขายของเหล่า Smart Money สิ่งเหล่านี้คือความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่สุดซึ่งจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์กราฟทั้งในแง่ของ Price & Time Theory 

The Interbank Price Delivery Algorithm


  • (1) Consolidation  
  • (2) Expansion 
  • (3) Reversal 
  • (4) Retracement 
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/the-interbank-price-delivery-algirithm-ipda
     
อ่านบทความนี้จบแล้วไปไหนต่อดีนะ🤔