ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

ทำความเข้าใจกลุ่มผู้เล่นในตลาดค่าเงิน

ไม่ว่าเราจะเข้ามาเทรดในตลาดอะไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เราจำเป็นต้องศึกษา นั่นก็คือองค์ประกอบของตลาดเพื่อทำความเข้าใจว่าใครคือ "Market Maker หรือ Liquidity Provider" จะได้เข้าใจผู้ควบคุมกฎและกลุ่มผู้เล่น (Players) ที่อยู่ในตลาดนั้นๆ 

Market Maker
จากการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดค่าเงินทำให้แบ่งประเภทของ Players ตามความเข้าใจของตัวเองออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆดังนี้ อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1174530