ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

Mindset ของ Trader 3 ข้อที่ควรระลึกเอาไว้เสมอ

การที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอนั้น สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากที่สุดคือ เรื่อง "Mindset ของ Trader"

เราจำเป็นต้องมี Mindset ที่เป็นหลักการกำหนดแนวทางให้กับตัวเองว่า เราจะมีกรอบความคิดและมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะสามารถทำให้ตัวเองมีความก้าวหน้าและมี Performance ในการทำงานที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอ

Mindset ของ Trader 3 ข้อนี้ผมได้เรียนรู้จากการดู "โทรจันนิวยอร์คเทรดเดอร์" ของพี่ต้าน ปณต จิตต์การุญ ซึ่งเป็น Hedge Fund Manger ที่ได้แชร์เอาไว้ใน Youtube ตั้งแต่ปี 2016 แล้วได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในแนวทางของตัวเองจนได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจจึงอยากบันทึกเก็บเอาไว้ผ่านบทความนี้ 

เพื่อเป็นหลักการหรือกระบวนการในการพัฒนาการเทรดของตัวเองที่จะได้กลับมาอ่านอีกครั้งถ้าวันใดวันนึงเกิดทำ Performance ได้ไม่ดี

Mindset ของ Trader
และนี่คือ Mindset ของ Trader 3 ข้อที่ควรระลึกเอาไว้เสมอ อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1164567